W sobotni wieczór, 20 października 2018, w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury.
Była to już XXII edycja konkursu, w którym stauetki Muzy przyznaje się, działającym w Bytomiu, osobom lub instytucjom w kategoriach: osiągnięcia twórcze, upowszechnianie kultury i zarządzanie kulturą. 

W tym roku kapituła konkursu przyznała pięć stautek - jedną w kategorii osiągnięcia twórcze i cztery w kategorii upowszechnianie kultury. Statuetki MUZY - otrzymali z rąk Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli:

Muza statuetkaHenryk Fudali
- artysta rzeźbiarz, twórca wielu rzeźb stojących na bytomskich placach i skwerach: „Ptaka” w Stroszku, „Niedźwiedzi” w Miechowicach, „Żagla” na Placu Słowiańskim, „Tańczącej” w Szombierkach i "Żołnierzy Górników" na Rozbarku oraz płaskorzeźby Górnoślązaków deportowanych w głąb Związku Radzieckiego, która jest częścią pomnika ofiar Tragedii Górnośląskiej w Miechowicach, 

Anna Papierzańska
- pomysłodawczyni i organizatorka wielu filmowych projektów "zrealizowanych w Bytomskim Centrum Kultury, m.innymi: "Wiosna Filmów", "Short Waves Festival", „BCKino w Podróży” i letnich seansów filmowych komedii w plenerach Bytomia,

Michał Tyszkiewicz
wraz z zespołem w składzie: Kasia Panas, Jarek Ciołek-Żelechowski Dominik Stochmiałek, Sabina Kupka, Michał Gliński, Jędrzej Mikucki, Magda Ostrowska, Wojtek Adles - pomysłodawca i organizator  Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego w Bytomiu,

Krzysztof Wydro
- bytomski bluesman, mistrz gry na harmonijce ustnej, pomysłodawca i współorganizator Blues Bany - Bytomskiego Tramwaju Bluesowego,

oraz 
CHÓR BYTOMSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
"WRZOSY JESIENI"

W okolicznościowej prezentacji wymieniono wszystkie osiągnięcia chóru: nagrody w konkursie chórów i zespołów wokalnych na Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów, Juwenaliach III Wieku w Warszawie, Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów w Szczecinie i Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii. 

Nagrodę dla chóru "Wrzosy Jesieni" odebrała, jego dyrygentka - Monika Woleńska.

Muza MW

(fotografia ze strony www.bytom.pl).

Na prośbę prowadzącego imprezę Krzysztofa Wieczorka, popartą przez publiczność, zgromadzoną w dawnej cechowni Kopalni Rozbark, chór wykonał śląską, ludową piosenkę "Powiadają, żem jest ładna". Improwizowany występ o mało co nie doszedłby do skutku z powodu braku kamertonu, potrzebnego do podania dźwięku chórzystom. Dyrygentka, Monika Woleńska, poprosiła, innego laureata konkursu, Krzysztofa Wydro o podanie dżwięku G na harmonijce. Podał i zaśpiewali, a publiczność nagrodziła ich burzliwymi oklaskami.

Komentując przyznanie chórowi statuetki MUZA, prezydent Damian Bartyla, podkreślił, że zostały w ten sposób docenione i nagrodzone nie tylko osiągnięcia artystyczne zespołu i promowanie Bytomia w regionie, kraju i za granicą, ale także, w zgodzie z kategorią - upowszechnianie kultury. W ciągu roku chór daje kilkanaście koncertów i występów dla mieszkańców Bytomia - w czasie miejskich imprez (Senioriada, strojenie świątecznej choinki na bytomskich dworcu kolejowym...), w bytomskich kościołach, na bytomskich ulicach i placach i w bytomskich centrach handlowych.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wystąpił zespół Teatru Tańca i Ruchu Rozbark w spektaklu pt. Rozkosz, w choreografii Jakuba Lewandowskiego.

RK