IMG 20190409 WA0003W dniu 9.04.2019 na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu duet z zespołu Club Roman-tycznych Serc razem z Zofią Golder wystąpił z programem muzyczno-słownym w finale VI-tego Bytomskiego Konkursu Wielkanocnego, który był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bytomia, Mariusza Wołosza. Impreza kulturalna odbyła się w nowo odrestaurowanym Bytomskim Centrum Kultury.
Finał Konkursu Wielkanocnego otworzyli: Alina Popławska - Dyrektor DPS dla Dorosłych w Bytomiu oraz Waldemar Gawron- Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia.
Oprawą muzyczną, słowną oraz teatralną tej uroczystości był występ Clubu Roman-tycznych Serc w składzie: Joanna Matonia, Roman Wildanger (program specjalnie ułożony na tą okoliczność), Zofii Golder (wiersz), jak również dzieci i młodzieży z DPS ze Strumienia w przepięknym przedstawieniu "Nasza Droga Krzyżowa". W spotkaniu wzięło udział około 100 osób, dzieci i starszych.
Zaproszeni goście to: Waldemar Gawron- Zastępca Prezydenta UM Bytom, Jarosław Więcława- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Bytom, Krystyna Jankowiak- Markwica Dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury, Aleksandra Grześczyk- Prezes Stowarzyszenia Bytomska Radość Życia, oraz dyrektorzy placówek biorących udział w konkursie. Z ramienia Bytomia udział wzięli podopieczni DDP nr 1, 2, 3, 4, DDS "Wigor", DDP "Wędrowiec", EDO "Ostoja Pokoju", Bytomskie Centrum Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" oraz organizator Konkursu Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, dodatkowo spoza naszego miasta: DPS " Zameczek " z Kuźni Raciborskiej, DPS- z Piekar Śląskich, DPS- z Nakła Śląskiego, DPS- ze Strumienia, DPS-nr.2 z Zabrza, DPS- z Łubia, Ośrodek pod Wezwaniem Św. Józefa z Gliwic.
 Atmosfera wspaniała, integracja pełna. VI Bytomski Konkurs Wielkanocny odbył się w trzech kategoriach :
1/ Praca zbiorowa - "Zając Wielkanocny ",
2/ Praca indywidualna - " Pisanka Wielkanocna ",
3/ Praca indywidualna - " Kartka Wielkanocna ".
Jury w składzie: Jarosław Więcława UM Bytom, Renata Kopczyńska EEŚDS "Integracja"- Bytom, Anna Sławińska DPS- Strumień miało spory problem z wyłonieniem zwycięzców poszczególnych kategorii. Ostatecznie zdecydowano że, w kategorii "Zając Wielkanocny" zwycięzcą został DPS - Piekary Śląskie, w kategorii "Pisanka Wielkanocna" pierwsze miejsce zdobyła Dżaluk Ewelina - Bytomskie Centrum Wsparcia, w kategorii "Kartka Wielkanocna" zdobył Englisch Werner- DPS nr 2 z Zabrza. Wszyscy pozostali laureaci otrzymali dyplomy uznania.
Było również specjalne podziękowanie dla Zespołu Muzycznego Club Roma-tycznych Serc.

Szczególne podziękowania za gościnność, catering oraz sprawną organizację spotkania: Pani Alinie Popławskiej - Dyrektor DDPS dla dorosłych w Bytomiu oraz Paniom Karolinie Foryś i  Dominice Juszkiewicz - terapeutkom tutejszej placówki.

Zobzcz zdjęcia z imprezy w naszej Galerii 2. Przeczytaj też notatkę na stronie UM Bytom.

Z Wyrazami Szacunku Roman Wildanger