7 lutego 2016 r.na krytej pływalni bytomskiego OSiR-u odbyły sięmiędzypokoleniowe zawody pływackie „10 kilometrów na X-lecie”

Zawody miały formę sztafety, w czasie której pięć zespołów – cztery reprezentujące uniwersytety trzeciego wieku oraz jeden szkołę podstawową z Bytomia-Miechowic – pokonywało 10 kilometrów. Na pięciu torach basenu popłynęłysztafety: gospodarzy, czyli Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chorzowie,Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara z Miechowic – łącznie 69 zawodników. Najszybciej, bo w czasie 2 godziny, 48 minut i 41 sekund, konkursowy dystans pokonali uczniowieSzkoły Podstawowej nr 54.

Kolejne miejsca zajęły zespołu UTW w Łazach (2 godziny, 52 minuty i 21 sekund), Świętochłowicach (2 godziny, 59 minut i 27 sekund), Chorzowa (3 godziny, 11 minut i 33 sekundy) oraz Bytomia (3 godziny, 24 minuty i 44 sekundy). Kapitanami startujących zespołów byli: Maciej Kurylas (nauczyciel i trener w SP nr 54), Bogusława Wojtasik (UTW w Łazach), Teresa Adamus (UTW w Świętochłowicach), Zdzisław Swoboda (UTW w Chorzowie) i Jan Cieplinski (UTW w Bytomiu).Sędzią głównym zawodów był Paweł Markiewka – nauczyciel w-fu z II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żeromskiego, a pomagali mu – jako sędziowie pomocniczy – uczniowie tejże szkoły.

Po zakończeniu zawodów pucharydla zwycięskiego zespołu oraz dla pozostałych zespołów za udział wręczył, ich kapitanom, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w BytomiuRyszard Kłak. Fundatorem pucharów był Zarząd Samorządu Słuchaczy BUTW oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dzieci ze szkoły podstawowej także drobne upominki, przekazane przez Biuro Promocji Bytomia. Dyrektor OSiRu, Adam Stromidło, ufundował specjalne puchary dla najmłodszego i najstarszego pływaka. Wręczył je, w imieniu fundatora, Kierownik Obiektów Sportowych OSIRu – Adam Moskwa, a otrzymali je: sześcioletnia Lena Zamijska - uczennica SP nr 54 w Bytomiu i Julian Penar - słuchacz Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rocznik 1928.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowali: Alfred Bomba, Jan Ciepliński (pomysłodawca i główny organizator zawodów), Weronika Drewniak, Edward Gut, Erwin Hermann, Danuta Koczwara, Irena Kowal, Grażyna Krzyżanowska, Ilona Król, Grażyna Kwiecińska, Teresa Mościńska, Maria Ogaza, Julian Penar, Anna i Henryk Słota, Ireneusz Soniewski, Irena ŚwierzyRoman Wildanger.

Zdjęcia w Galerii