20 kwietnia 2016 r. w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbyła się konferencja popularno–naukowa, poświęcona sztuce i muzyce. Konferencja została zorganizowana przez Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Towarzystwo Miłośników Bytomia. Patronat nad wydarzeniem objął Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

W konferencji udział wzięli m. innymi: Aneta Latacz - zastępca prezydenta Bytomia, Izabela Domagała - naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich, Zofia Ćwikła - kierownik Referatu Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Krzysztof Doliński - inspektor Wydziału Edukacji, Piotr Klimza - dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji, przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW z Katowic - dr Helena Hrapkiewicz i Chorzowa - Zdzisław Swoboda. Obecni byli również przedstawiciele Rady Programowej BUTW - dr Hanna Firganek, prof. dr hab. Piotr Obrączka i Jan Cieplinski.

W auli CKU zjawili się licznie słuchacze, zarówno studenci Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak i młodzież z dwóch bytomskich szkół -  IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego i Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie z opiekunami.

Podczas konferencji zaprezentowali swoje wykłady: prof. dr hab. Irma Kozina, wykładowca Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Jacek Woleński, dziennikarz muzyczny i popularyzator muzyki oraz Stanisław Pietrusa – rzeźbiarz, medalier, autor wielu plenerowych.

 

Zdjęcia w Galerii