Irena OlowkaW środę 18 września 2019 r. w sali widowiskowej Bytomskiego Centrum Kultury odbyła się inauguracja nowego, już czternastego, roku akademickiego Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczął chór uniwersytecki "Wrzosy Jesieni" wykonując, pod dyrekcją Moniki Woleńskiej, tradycyjną pieśń hymniczną studentów Gaudeamus Igitur - Radujmy się więc. Następnie Ryszard Kłak - dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, w ramach którego działa Uniwersytet, przywitał przybyłych licznie na uroczystość zaproszonych gości. A gośćmi tymi byli m. innymi: Senator RP - Andrzej Misiołek, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego - Halina Bieda i Prezydent Bytomia - Mariusz Wołosz, którzy w krótkich wystąpieniach złożyli studenckiej braci serdeczne życzenia wielu sukcesów, nieustającej aktywności w podejmowaniu nowych wyzwań oraz zadowolenia z tego co robią. Podobne życzenia złożył też słuchaczom Uniwersytetu, w skierowanym do nich liście, dyrektor Opery Śląskiej - Łukasz Goik.

Kolejnym punktem w programie uroczystości było wręczenie indeksów dziesięciorgu, spośród 98 nowych słuchaczy Uniwersytetu. Najstarszy z nich liczy sobie lat 79, a najmłodszy zaledwie 49. Tak duża rozpiętość wieku, trzydzieści lat, między studentami uczelni, może się zdażyć tylko na uniwersytecie trzeciego wieku. Z rąk Prezydenta Bytomia indeksy odebrali: Andrzej Cogiel, Barbara Głąb, Urszula Hrycaj, Janina Kamińska, Leopold Kamiński, Danuta Karaś, Zofia Lenart,  Andrzej Ołówka, Józef Saturnus i Hanna Żywicka. W roku akademickim 2019/2020 z różnych form kształcenia, zajęć usprawniających, zajęć rozwijających zainteresowania i talenty, z wycieczek i imprez kulturalnych skorzysta łącznie 686 słuchaczy. 

Kiedy beani opuścili scenę, prowadzący uroczystość Ewa Tyburczyk i Jan Cieplinski, zastępca przewodniczącego i przewodniczący Zarządu Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu, zaprosili na nią Irenę Ołówka, która w uznaniu wielkiej osobistej aktywności na rzecz uczelnianej społeczności, decyzją Zarządu wybrana została Słuchaczką Roku Akademickiego 2018/2019. Po wysłuchaniu stosownej laudacji Irena została ubrana w przysługujące jej insygnia - biret i szarfę.

Pierwszy, inaugurujący nowy rok akademicki, wykład wygłosiła dr Małgorzata Olejniczak-Nowakowska, ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykład zatytułowany "Czym jest zdrowie?" poświęcony był najważniejszym obecnie zagrożeniom dla zdrowia i życia populacji ludzkiej, zdefiniowanym przez WHO - Światową Organizację Zdrowia, na podstawie prowadzonych przez nią badań.

Ostatnim punktem inauguracji był występ młodych artystów z Państwowej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego. Młode tancerki, w programie przygotowanym przez Katarzynę Dziok i Annę Urbacz, zaprezentowały widzom szczelnie wypełniającym salę BeCeKu 6 tańców: Poloneza, Kotylion, Trepaka, Oberka i taniec rosyjski - do muzyki Stanisława Moniuszki, Piotra Czajkowskiego, Karola Namysłowskiegi i Vasyla Papadiuka. Ich występ został nagrodzony gromkimi i długotrwałymi oklaskami.

Oprócz osób wymienionych już wcześniej, zaproszenie do udziału w uroczystej inaguracji nowego roku akademickiego Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjęli: Zastępca Prezydenta Bytomia - Adam Fras, członkowie Rady Programowej Uniwersytetu: prof. dr hab. Piotr Obrączka, dr Hanna Firganek i dr Małgorzata Olejniczak-Nowakowska oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM w Bytomiu - Anna Panas, Prezes Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Andrzej Panek, Dorota Siebiata-Tomczyk z Szpitala Specjalistycznego nr 2, dr Małgorzata Kaganiec, Grzegorz Świetlik, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich, Tarnowskich Górach, Siemianowicach i Rudzie Śląskiej.

W przygotowanie, zorganizowanie i prowadzenie uroczystości zaangażowani byli oprócz Ewy Tyburczyk i Jana Cieplinskiego, także: Elżbieta Morgoń-Ochman - Wicedyrektor Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Damian Mzyk i Kazimierz Wojtaszek - członkowie Zarządu Samorządu Słuchaczy BUTW.

Zobacz zdjęcia z Inauguracji w naszej Galerii 2 oraz przeczytaj komentarz na stronie UM w Bytomiu.

RK