Podczas spotkania 11 października 2019 wybrano przewodniczących Bytomskiej Rady Seniorów, która przez pięć kolejnych lat będzie organem doradczym władz miasta w kwestiach polityki senioralnej. Tego dnia wybrano przewodniczącą Rady, którą ponownie została Ewa Tyburczyk. Funkcję zastępcy pełnić będzie Andrzej Święcicki, a obowiązki skarbnika przejęła Barbara Bej. Bytomską Radę Seniora reprezentują także: Kazimierz Tarnawski, Grażyna Kądziela, Zbigniew Froński, Krystyna Wyderka, Jolanta Wróblewska, Marian Chrząszcz, Adam Żurawski, Elżbieta Synowiec, Aleksander Kurnik.

3p1dmte16rl1mpe17ehkupq6v12opa crop

Działająca od 2015 roku Rada Seniorów ściśle współpracuje z prezydentem i radą miejską w zakresie m.in. rozwiązywania problemów i wsłuchiwania się w potrzeby osób starszych. Zgodnie ze statutem Bytomską Radę Seniorów powołuje prezydent w drodze zarządzenia. Jej kadencja trwa 5 lata.

Gratulujemy wybranym członkom Bytomskiej Rady Seniorów i życzymy dalszej owocnej działalności na rzecz poprawy życia seniorów naszego miasta i nie tylko. Pełna relacja na stronie UM Bytom.