IMG 20191121 WA000220 listopada 2019 w sali wykładowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Qulturalna Retroteka. W czasie imprezy podziękowano słuchaczom BUTW za głośne czytanie dzieciom opowiadań oraz za udział w opracowaniu dwóch gier memory. Pamiątkowe dyplomy wręczył Marcie Hawlickiej i grupie plastyczek Zastępca Prezydenta Bytomia - Adam Fras, a biorącym udział w projekcie uczniom i młodzieży - Ryszard Kłak, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Projekt "Qulturalna Retroteka", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu realizowała, przy dużym współudziale słuchaczek i słuchaczy naszego Uniwersytetu, w okresie 17.09 – 6.11.2019. Projekt skierowany do bytomskich dzieci, młodzieży oraz osób 60+ był edukacyjną, kreatywną podróżą przede wszystkim po wartościowej literaturze dziecięcej wielu pokoleń. Uczestniczyły w nim dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież z jednej z bytomskich szkół ponadpodstawwych oraz słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który był partnerem projektu. Projekt zakładał działanie w kilku  etapach:

1 bibl 7 bibl

1. CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA
W ramach tego działania skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym obyło się 6 spotkań, w trakcie których animatorami głośnego czytania byli słuchacze BUTW. Spotkania odbywały się w dniach 17-20 września i wzięło w nich udział 11 słuchaczy BUTW. Zdjęcia ze spotkań można zobaczyć na stronie Biblioteki 1, 2. Podziękowania dla słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Zofii Golder, Ilony Dobrowolskiej, Blanki Sobiepan, Danuty Bury, Krystyny Szastok, Elżbiety Sokalskiej, Elizy Bezner, Jadwigi Laskowskiej-Ćwiąkała oraz Damiana Mzyk i Zygmunta Ćwiąkała. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17, Przedszkola Miejskiego nr 20 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 9 z dużym zainteresowaniem wysłuchały bajek czytanych przez naszych słuchaczy, a potem swoje wrażenia przelewały na papier. Czytaniu tekstów towarzyszyły rekwizyty przyniesione przez słuchaczy BUTW, śpiewanie piosenek oraz pomoc dzieciom w tworzeniu cudownych prac plastycznych.  .

2. QULTURALNE REBUSY, czyli stworzenie gier typu „memory”.
W tej częśći projektu dzieci szkolne i słuchacze BUTW projektowali ilustracje do wybranych książek z literatury dziecięcej. Dzieci wykonały ilustracje do swoich ulubionych książek, a seniorzy ilustrowali ulubione tytuły literackie ze swojego dzieciństwa. W tym zadaniu wzięła udział sekcja plastyczna słuchaczy BUTW pod kierunkiem Marty Hawlickiej oraz młodzieżowa sekcja plastyczna Spółdzielczego Klubu Sezam pod kierunkiem Małgorzaty Woźniak. Udział wzięło 15 słuchaczy BUTW: Janina Niedzielska, Zofia Golder, Katarzyna Bukowska-Korzus, Eliza Bezner, Danuta Sikora, Grażyna Rosołowska, Teresa Holewa, Jadwiga Gola, Maria Mzyk, Sławka Grzywna, Barbara Polak, Krystyna Oborska-Kominek, Barbara Marcinkowska-Psik, Maria Maksalon, Urszula Komor. W sumie powstało 30 pięknych rysunków, które będą składały się na dwie gry typu memory – efekt rzeczowy realizowanego projektu. Artyści obu grup wiekowych spotkali się w bibliotece 9 października i porozmawiali o swoich pracach, motywacji i emocjach związanych z wyborem książek do zilustrowania. Udowodnili, że czytanie nie tylko może być inspiracją do dalszych twórczych działań, ale też, że CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

3. TWORZENIE KODÓW QR.
To działanie skierowane było do grup uczniów z Technikum nr 4 w Bytomiu oraz słuchaczy BUTW i polegało na ich udziale w warsztatach tworzenia kodów QR zorganizowanych w dniu 6.11.2019. Grupa, którą interesują technologie informatyczne najpierw posiadła wiedzę na temat tworzenia kodów QR. Następnie młodzież i seniorzy przygotowali dla siebie nawzajem zabawę łączącą motywy z popularnej literatury z zasadami klasycznych podchodów z wykorzystaniem kodów QR. Udzial, w tej części projektu, wzięło 9 słuchaczy BUTW: Barbara Dzik, Barbara Kampczyk, Janusz Foremny, Irena Ołówka, Andrzej Ołówka, Krystyna Kisiel, Irena Mrozek, Ilona Jonkowska, Teresa Sikora

Zobaczzdjęcia ze spotkań i podsumowania w naszej Galerii 2.

E.M-O & MH