Projekt 044Grupa 20 bytomskich seniorów zakończyła 16 godzinne warsztaty rehabilitacyjne finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Celem projektu była poprawa chodu i koordynacji ruchowej seniorów. W wyniku ćwiczeń osiągnięto 20% poprawę. Uczestnicy otrzymali certyfikaty, a zajęcia organizowała SPINKA - Fundacja Na Rzecz Edukacji i Kultury.  

Zajęcia odbywały się w Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Miechowicach w okresie 1 października do 12 listopada 2019. W projekcie wzięło udział 10 pensjonariuszy Domu Pomocy  i 10 wolontariuszy - słuchaczy BUTW.

ET