4 adwentIlona Dobrowolska oraz Bożena i Tadeusz Związek ze Studia Piosenki "60-tka" zostali zaproszeni do projektu międzypokoleniowego „Niedziela Adwentowa” w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja Pokoju” w Miechowicach. Projekt zakładał przygotowanie i udział w widowisku jasełkowym według scenariusza Justyny Kurek i Agnieszki Rudy (pracownice kulturalno-oświatowe ośrodka). Spektakl odbył w pierwszą niedzielę adwentu, 1.12.2019, a wzięli w nim udział pensjonariusze, dzieci i młodzież szkolna oraz seniorzy z "60-tki". Role w spektaklu podzielono między młodzież i mieszkańców ośrodka, narratorem został Tadeusz Związek, dzieci śpiewały pastorałki, a kolędy wykonały w duecie Ilona Dobrowolska i Bożena Związek.

Finałem widowiska jasełkowego był zapierający dech pokaz teatru ognia, który odbył się na wolnym powietrzu. Zwieńczeniem imprezy był ciepły poczęstunek oraz kiermasz stroików i ozdób świątecznych, wykonanych przez mieszkańców i personel ośrodka. Na „Niedzielę Adwentową” przybyły władze kościoła, dyrekcja i personel placówki oraz rodziny pensjonariuszy. Projekt międzypokoleniowy spotkał się z wielką aprobatą i aplauzem licznie zgromadzonej publiczności czego dowodem są zdjęcia, które wykonał Janusz Foremny.

BZ