IMG 3639a

"Islam i jego postacie" to tytuł wykładu, który odbył się w środę 11 stycznia 2017 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 10.

Wykład zaprezentował pochodzący z Bytomia profesor nadzwyczajny, dr hab. Joachim Diec, który zajmuje się w swojej pracy naukowej i dydaktycznej rosyjskimi doktrynami politycznymi, przemianami współczesnej gospodarki Rosji i jej partnerami w stosunkach międzynarodowych,  rosyjską filozofią i myślą społeczną, a także zagadnieniami globalizacji i konfliktów kulturowo-cywilizacyjnych oraz różnymi cywillizacjami świata. 

Joachim Diec jest obecnie Kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu i adiunktem w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz zdjęcia z wykładu w naszej Galerii

TS & HT