ja i tyW dwa kolejne czwartki 20 i 27 kwietnia 2017 odbyły się na naszym Uniwersytecie warsztaty prowadzone przez panią Barbarę Wronę z cieszyńskiej Fundacji "Wskazówka". Warsztaty były częścią projektu "Ja i Ty - inaczej My. O kulturze wspieranej dialogiem międzypokoleniowym" współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W warsztatach w Bytomiu uczestniczyło około 10 osób. Pierwsza część zajęć poświęcona była tematyce komunikacji międzyludzkiej, w drugiej natomiast nagrywane były opowieści uczestników

Więcej na ten temat przeczytać, zobaczyć i posłuchać można na blogu projektowym prowadzonym przez Barbarę Wronę.

Zdjęcie pobrane ze strony projektu.

RK