DSCN7412W dniu 11.05.2017 w restauracji Biesiadnik odbyła się coroczna impreza zakończenia chodzenia o kijkach naszych grup z Miechowic, Centrum Bytomia, Szombierek i Stroszka. Grupa 74 osobowa zebrała się o godz.16.00, aby udać się na przemarsz po pięknym Segiecie, a następnie spotkała się na sali aby skonsumować pyszny krupniok po tak dużym wysiłku. Po oficjalnym powitaniu wszystkich uczestników oraz wręczeniu słodkiego prezentu liderkom, wspomnianych grup, a więc Irenie Maziarce, Gabrysi Andrzejczak, Mariannie Sikora i Zosi Bęben za zaangażowanie i prowadzenie klubu Nordic Walking, był czas na muzykę i tańce.  Podczas przerw odbywały się konkurencje zręcznościowo - sportowe, w których uczestniczyli wszyscy kijkarze. Czas szybko mijał przy pięknej, tanecznej muzyce aż do 21.00. W ten sposób poraz kolejny uczestnicy zakończyli sezon tego Roku Akademickiego, aby rozpocząć działalność ponownie po Inauguracji nowego, która przypadnie w dniu 22 września. Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania, którzy jak zwykle stworzyli sympatyczną i atrakcyjną zabawę.

Byłem i brałem w tym udział - Jan Cieplinski

 Zobacz zdjęcia w naszej Galerii