1W dniu 11 maja 2017 Club Roman-tycznych Serc i nasze poetki byli z wizytą w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym prowadzonym przez siostry Boromeuszki w Bytomiu. Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej,  zespół w składzie: Irena Ołówka, Joanna Matonia oraz Roman Wildanger, wspomagani naszymi rodzimymi poetkami w osobach Bożeny Nogi i Zofii Golder przedstawił program muzyczno-słowny. W drugiej części spotkania zapanował duch wspólnego śpiewania. Piosenki maryjno-majowe, biesiadne itp., gdzie nikt z obecnych nie oszczędzał głosu, były sentencją spotkania. Występ spotkał się z serdecznością i gościnnością personelu (gospodynią była pani Joanna Kozaczkiewicz), za co bardzo dziękujemy.

RW

 Zobacz zdjęcia w naszej Galerii