Komunikaty Zarządu Samorządu Słuchaczy lub Sekretariatu Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Dyrekcji CKU w sprawach dotyczących zajęć, wycieczek i innych form aktywności słuchaczy Uniwersytetu, organizowanych przez członków Zarządu lub Liderów Grup.


Aktualne komunikaty od 1 stycznia 2020 znajdziecie na naszej Nowej stronie


Opłaty za udział w zajęciach (jeżeli opłata taka została ustalona) można regulować gotówką w sekretariacie Uniwersytetu lub przelewem na rachunek bankowy Samorządu Słuchaczy.

Przelew bankowy wykonywany przez Internet z rachunku słuchacza na rachunek Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu powinien zawierać następujące dane:

  1. numer rachunku odbiorcy,
  2. nazwę odbiorcy,
  3. adres odbiorcy,
  4. czego przelew dotyczy,
  5. kwotę przelewu.

ZOBACZ →  PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZELEWU


Nazwiska członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu (i ich numery telefonów) oraz informacja o dyżurach Zarządu dostępne są w zakładce SAMORZĄD SŁUCHACZY.

Nazwiska liderów sekcji, kół zainteresowań i grup artystycznych dostępne są wraz ich numerami telefonów w zakładce KONTAKT.


Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu oraz Zarząd Samorządu Słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informują, że nie upoważniło nikogo do przeprowadzania wśród słuchaczy Uniwersytetu zbiórki pieniężnej na jakikolwiek cel.

Przepisy kodeksu wykroczeń stanowią, że przeprowadzanie publicznej zbiórkę pieniędzy lub innych ofiar wymaga uzyskania zezwolenia wskazanego w przepisach organu.