Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku (BUTW) rozpoczął działalność w październiku 2006 roku. W pierwszym roku naukę na Uniwersytecie podjęło 200 słuchaczy. W następnych latach liczba słuchaczy systematycznie rosła, dochodząc w roku akademickim 2009/2010 do 500 osób. Od tego czasu liczba słuchaczy uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu wynosi corocznie przeciętnie od 600 do 650 osób.

Uniwersytet prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną. Podstawową formą kształcenia oferowaną słuchaczom są wykłady otwarte (dostępne nie tylko dla słuchaczy BUTW, ale dla wszystkich osób zainteresowanych tematem) oraz wykłady tematyczne (dostępne tylko dla słuchaczy Uniwersytetu). Tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana. Są to wykłady z literatury, historii, ekonomii, psychologii, historii sztuki, filozofii, biologii, geografii, medycyny…

Poza udziałem w wykładach słuchacze korzystają z zajęć komputerowych, lektoratów z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego) oraz zajęć warsztatowych i seminariów.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko nauka, ale także aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego. Słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu uczestniczą w zajęciach usprawniających: gimnastyka, pływanie, fitness, Nordic Walking oraz zajęciach rozwijających zainteresowania słuchaczy: warsztaty plastyczne, koło rękodzieła artystycznego, koło fotograficzne, Akademia Wina, brydż, szachy...

W ramach Uniwersytetu działa także kilka grup artystycznych: Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wrzosy Jesieni", Grupa Teatralna "Trema", zespół instrumentalno-wokalny "Club Roman-tycznych Serc" i Studio Piosenki "60-tka".

Raz w miesiącu słuchacze Uniwersytetu, którym nieobca jest literatura piękna i piękna muzyka – osoby czytające i piszące, słuchające, deklamujące i śpiewające spotykają się w "Klubie Roman-tycznych Serc".


Prace słuchaczek i słuchaczy uczęszczających na warsztaty plastyczne, prezentowane są kilka razy w roku na wystawach organizowanych w Bytomiu. Były także kilkakrornie wystawiane w Warszawie w ramach odbywających się tam co roku Juwenaliów III Wieku oraz dwukrotnie w Galerii "Szyb Wilson" w Katowicach na Śląskim Przeglądzie Sztuki Artystów Intuicyjnych „Artisma”.

Chór
W czasie roku akademickiego słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu biorą udział w krajowych i zagranicznych wycieczkach turystycznych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych.

Co roku reprezentacja Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczy w Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Star" w Łazach. Uniwersjada odbywa się od roku 2009, a od roku 2011 BUTW współuczestniczy w jej przygotowaniu i organizacji. We wszystkich jej dotychczasowych edycjach słuchacze BUTW zdobyli wiele złotych, srebrnych i brązowych medali. W czasie pierwszej Uniwersjady w roku 2009 reprezentacja Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymała puchar za zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej.

Lazy 2012

Także z warszawskich Juwenaliów słuchacze BUTW przywożą za każdym razem nagrody i dyplomy w konkursach plastycznym i muzycznym, a ostatnio także w konkursie zespołów teatralnych.

Juwenalia 2011
Od roku 2010, zawsze w listopadzie, Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizatorem Turnieju UTW w Szachach i Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, od roku 2016 - na przełomie maja i czerwca - Bytomskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a od 2015 - Otwartych Mistrzostw Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelaniu i w Darcie.

Od roku 2010 Uniwersytet wydaje swój kwartalnik "Trzecie Oddech". Od roku 2019 periodyk dostępny jest także w internecie w wersji elektronicznej wersji elektronicznej.


Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest publiczną placówką oświatową finansowaną ze środków Miasta Bytom. Uniwersytet współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami kultury w Bytomiu oraz w regionie.

Działalność Uniwersytetu organizowana jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przy współudziale Zarządu Samorządu Słuchaczy i pod opieką Rady Programowej.