Zajęcia ruchowo-muzyczne "Ruch przy muzyce" odbywają się w CKU - duża sala gimnastyczna, raz w tygodniu, 60 minut

wtorek 11:00 – 12:00

Zajęcia prowadzi Aleksandra Paczkowska