Grupa teatralna TREMA  spotyka się co tydzień w środy 12:00 – 13:30 w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żeromskiego 46.

Prowadzą zajęcia: Beata Maria Ziaja oraz Joanna Kania.

Zapisy przyjmuje Joanna Kania (606 740 980). O przyjęciu do grupy decyduje p. Beata Maria Ziaja


Nowy rok akademicki 2018/2019 grupa teatralna rozpoczęła od intensywnych ćwiczeń już pod koniec września. Powodem są czekające grupę występy w dwóch przeglądach artystycznych:
06.10. 2018 w Oświęcimiu - V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim,
10.10. 2018 w Chorzowie - Proskenion II Festiwal Ludzi Szczęśliwych pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.
Obie imprezy mają charakter konkursu i jak zwykle konkurencja w kategorii "małe formy teatralne" nie jest może zbyt liczna (5-6 zespołów), ale bardzo trudna do pokonania. Grupy teatralne działające przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku zazwyczaj reprezentują wysoki poziom umiejętności i ciekawy repertuar teatralny.
 
Sukces Mai Mróz!
Po raz kolejny indywidualne wyróżnienie uzyskała Maja Mróz. Tym razem w ramach V Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów Maja Mróz zaśpiewała dwie piosenki i zarecytowała wiersz "tworzące" fabułę etiudy teatralnej "Straszni mieszczanie", którą grupa teatralna TREMA zaprezentowała w Oświęcimiu, 6 pażdziernika 2018.
o42621d crop

HISTORIA GRUPY

Grupa kilkunastu słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaczęła się spotykać pod koniec października 2014 roku w ramach warsztatów teatralnych prowadzonych przez panią Beatę Marię Ziaję - nauczycielkę języka polskiego i edukacji teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bytomiu.
Pani B.M. Ziaja oprócz studiów filologicznych ukończyła średnią szkołę muzyczną oraz podyplomowe studia w zakresie reżyserii. Największym jej sukcesem zawodowym jest zdobycie I miejsca w czasie Konfrontacji Teatralnych w Łodzi w 2013 roku (szkolny Teatr MaStuMo).
Uczestnicy warsztatów teatralnych zainspirowani jednym z tekstów kabaretowych Mariana Załuckiego – konferansjera popularnych w latach 60-tych XX wieku „Podwieczorków przy mikrofonie” – przyjęli dla grupy nazwę TREMA, która jednak nie oznacza przesadnego lęku przed występami. Kilka koleżanek śpiewających w chórze posiada spore obycie ze sceną oraz doświadczenie w występach publicznych a pozostali stopniowo doskonalą te umiejętności.
Grupa występuję przed słuchaczmi swojej maciżyxtej uczelni, a także, dzięki inicjatywom Stefanii Borkowskiej, występuje w różnych „zaprzyjaźnionych” miejscach. Występy spotykają się z serdecznym przyjęciem i stanowią dla członków grupy motywację do pracy nad nowym repertuarem.
Po raz pierwszy grupa zaprezentowała się przed słuchaczami Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 23 stycznia 2015 r. w auli budynku szkolnego przy ul. Powstańców Śląskich 10 prezentując widzom etiudę teatralną "Ja tu tylko na chwilę".

Na fotografii występ grupy teatralnej TREMA w Miejskim Domu Kultury BATORY w Chorzowie w dniu 21 kwietnia 2015


SKŁAD GRUPY:

2015/16

2016/17 i 2017/18

2018/19 

2019/20


REPERTUAR

"Ja ty tylko na chwilę" - to przedstawienie oparte na tekstach Mariana Załuckiego zamieszczonych w antologii pod tym samym tytułem. Wyboru fragmentów dokonała Joanna Kania. Ostateczny kształt teatralny etiudy to efekt dyskusji, sporów członków zespołu a przede wszystkim inwencji artystycznej reżysera, czyli Beaty Marii Ziai. Prapremiera etiudy „Ja tutaj tylko na chwilę” miała miejsce 23 stycznia 2015 r. w auli budynku szkolnego przy ul. Powstańców Śląskich 10 dla słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

"Gyburstag u Cile, czyli urodziny Cecylii" to etiuda teatralna, której scenariusz jest połączeniem tekstów w gwarze śląskiej (zebranych przez J. Kanię) z fragmentami utworów literackich (W. Myśliwski, W. Szymborska, S. Grodzieńska); nieżyjący już kolega Alksander Kaczmarczyk recytował w tym przedstawieniu swój wiersz o Bytomiu.Tematy urodzinowych rozmów dotyczą zdrowia, wspomnień, starzenia się i towarzyskich plotek.Dialogi przy urodzinowym stole przeplatane są refrenami popularnych piosenek biesiadnych, które zazwyczaj publiczność śpiewała wraz z aktorami. Premierowe przedstawienie etiudy "Gyburstag u Cile, czyli urodziny Cecylii” odbyło się 12 lutego 2016 r.

"Casting" - to tytuł trzeciej etiudy teatralnej, nad której scenariuszem i kształtem scenicznym grupa TREMA pracowała od października 2016 r. Premiera odbyła się w auli budynku szkolnego przy ul. Powstańców Śląskich 10 marca 2017 w ramach koncertu z okazji Dnia Kobiet. W etiudzie występują: Stefania Borkowska, Danuta Bury, Zygmunt Ćwiąkała, Józef Droński, Elżbieta Hajdy, Maria Jurzak, Joanna Kania, Maria Mróz, Elżbieta Orłowska-Czaja, Marianna Sikora, Krystyna Szastok, Eugenia Świderska.

"Straszni mieszczanie" - Prapremiera "Strasznych mieszczan" miała miejsce w dniu 8 marca 2018 r. w auli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przeczytaj o genezie spektaklu oraz występujących artystach BUTW.

"Lizystrata, czyli strajk kobiet" - Premiera na IV Bytomskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej UTW, 29 maja 2019. Przeczytaj jak powstał nowy spektakl.


NAGRODY I WYRÓŻNIENA

24 października 2015 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się II Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów. W przeglądzie wzięły udział 32 zespoły (ponad 450 uczestników) z: Będzina, Bytomia, Chrzanowa, Częstochowy, Jaworzna, Jeleniej Góry, Kłaja, Łańcuta, Miechowa, Oświęcimia, Pszczyny, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Świątnik Górnych, Tarnowskich Gór i Wolbromia. Prezentacje odbywały się w czterech kategoriach: małe formy teatralne, kabaret, taniec, chóry i zespoły wokalne. W każdej z nich konkursowe jury przyznawało nagrodę i jedno lub kilka wyróżnień. Grupa teatralna TREMA zdobyła Nagrodę główną w kategorii Małe formy teatralne.

1 października 2016 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywały się, pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, III Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Grupa teatralna TREMA otrzymala wyróżnienie specjalne w kategoriimałe formy teatralne.