1. Stefania Borkowska
 2. Danuta Bury
 3. Zygmunt Ćwiąkała
 4. Elżbieta Hajdy
 5. Maria Jurzak
 6. Józef Droński
 7. Joanna Kania
 8. Maria Mróz
 9. Marianna Sikora
 10. Elżbieta Sokalska
 11. Krystyna Szastok
 12. Eugenia Świderska