P4We wtorek 29 maja 2018 r. w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK odbył się III Bytomski Przegląd Twórczości Artystycznej Słuchaczy UTW. Jego organizatorami były: Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu oraz Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK. Patronat honorowy nad przeglądem objął Prezydent Bytomia - Damian Bartyla, który dokonał uroczystego rozpoczęcie imprezy dziękując artystom za przyjazd do Bytomia oraz życząc im udanych występów. Na widowani oprócz Prezydenta miasta zasiedli także: Przewodniczący Rady Miejskiej Bytomia - Mariusz Janas, Zastępcy Prezydenta Bytomia: Aneta Łatacz i Bożena Miętus, Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Bytomia i Przewodnicząca Rady Programowej Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - dr Hanna Firganek, Przewodnicząca Bytomskiej Rady Seniorów - Hildegarda Ewa Tyburczyk, kierownik Biura Promocji Bytomia - Aleksandra Szatkowska, przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO, wydawcy miesiecznika "Głos Seniora" - Marek Pilch, reprezentant sponsorów - Wojciech Bichalski z firmy Golden Beauty Park oraz gość specjalny - Elżbieta Sochacka.

Przegląd nie miał charakteru konkursu,  jego celem było promowanie aktywności artystycznej słuchaczy śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W przeglądzie udział wzięło 14 Uniwersytetów: Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim Grupa  w Jastrzębiu Zdrój, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytet  Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu, Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku, Siemianowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach, Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach. Łącznie na scenie bytomskiego teatru, w trzech kategoriach: chóry i zespoły wokalne, taniec, małe formy teatralne i kabarety, zaprezentowało się 29 zespołów i łącznie 380 artystów. Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowały w przeglądzie: Chór ,,Wrzosy Jesieni", Studio Piosenki 60-tka, zespół muzyczno-wokalny "Club Roman-Tycznych Serc"Teatr "Trema".

Przegląd rozpoczął się o godzinie 10.00, a zakończył o godzinie 19.00. Przez siedem godzin na scenie zmieniały się zespoły i artyści. Były duże chóry liczące ponad 30 śpiewaków, kilkuosobowe grupy taneczne, zespoły kabaretowe i muzyczne, i były duety. Była muzyka poważna i mniej poważna. Na scenie prezentowano utwory polskich i zagranicznych kompozytorów i autorów tekstów. Byli: Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeusz Mozart i Jarosław Kukulski. Był Mickiewicz, był Tuwim i był Monthy Pyhton. Był taniec klasyczny, taniec towarzyski i były gorące rytmy Afryki. Było bardzo różnie i różnorodnie, ale przede wszystkim było wesoło. Bawili się widzowie na widowni i artyści na scenie, tym bardziej, że co chwila obydwie grupy zamieniały się miejscami. Występujący, po zejściu ze sceny, zajmowali miejsca na widowni, a widzowie przechodzili za kulisty, żeby za chwilę pojawić się na scenie.

Na zakończenie przeglądu Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu - Ryszard  Kłak i Wicedyrektor Centrum - Elżbieta Morgoń-Ochman wręczyli pamiątkowe statuetki wszystkim występującym zespołom oraz w imieniu własnym oraz władz Bytomia zaprosili artystów na przyszłoroczny V Przegląd Twórczości Artystycznej Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

P49 crop

Wśród wielu osób, dzięki którym przegląd został dobrze przygotowany, i bez zakłóceń przeprowadzony, wymienić trzeba: Elżbietę Morgoń-Ochman - Wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, Adriana Lipińskiego - Dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, członków Zarządu Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Jana Cieplinskiego, Hildegardę Ewę Tyburczyk, Damiana Mzyka i Kazimierza Wojtaszka, słuchaczki Uniwersytetu: Gabrielę Andrzejczak, Mirosławę Bawecką, Walentynę Jabłońską, Weronikę Drewniak i Danutę Koczwara, grupę uczniów klasy teatralnej II Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu im. Stefana Żeromskiego i ich opiekunkę - Beatę Marię Ziaja. Szczególne wyrazy uznania należą się także prowadzącej przegląd, przebywającej prawie cały czas na scenie i zapowiadajacej kolejnych wstępujących artystów - Ewie Petrymusz.

RK


 Zobacz zdjęcia z Przeglądu w naszej Galerii 2.

Sprawozdania z przeglądu zobaczyć można także na: oficjalnej internetowej stronie Bytomia, w wiadomościach telewizji SFERATV, na stronie Głosu Seniora i w tygodniku Życie Bytomskie.


SPONORZY PRZEGLĄDU

 Prezydent

 Agricole Aj BTTiR ROZBARK GB Piekary Społem  TBS


PATRONI MEDIALNI

Glos Seniora  DZ ŻB
  PR SFERATV TVP3