Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest publiczną placówką oświatowa i działa w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu. Zgodnie z zapisami statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego organami Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:

 1. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu,
 2. Rada Programowa,
 3. Samorząd Słuchaczy.

Rada Programowa Uniwersytetu jest organem opiniodawczo - doradczym dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, a do jej zadań należą w szczególności:

 • opiniowanie przygotowanych przez dyrektora Centrum planów i analizowanie sprawozdań z działalności uniwersytetu,
 • opiniowanie przedstawionych przez dyrektora Centrum propozycji form kształcenia i aktywizacji słuchaczy uniwersytetu,
 • wnioskowanie o podjęcie określonych form kształcenia i aktywizacji słuchaczy uniwersytetu.

Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezydent Bytomia w porozumieniu z Dyrektorem Centrum. Członkowie Rady wybierają z pośród siebie Przewodniczącego.

W roku 2019 Prezydent Bytomia - Mariusz Wołosz powołał Radę Programową w składzie:

 • Jan Cieplinski - Przewodniczący Zarządu Samorządu Słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • dr Hanna Firganek - Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Bytomia,
 • Adam Fras - Zastępca Prezydenta Bytomia,
 • Ryszard Kłak - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu,
 • prof. dr hab. Piotr Obrączka - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego,
 • dr Małgorzata Olejniczak-Nowakowska - pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach .

Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Rady na jej Przewodniczącą wybrali dr Hannę Firganek.

W latach wcześniejszych (2006-2019) w skład Rady wchodzili: dr Małgorzata Balukiewicz - Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu; Halina Bieda - Zastępca Prezydenta Bytomia; Karolina Brongiel - Bytomskie Centrum Kultury; Mieczysław Dobkowski - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu; Krzysztof Doliński - Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu; dr Hanna Firganek - Towarzystwo Miłośników Bytomia; Jolanta Girsch-Hajda - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu; Aneta Latacz - Zastępca Prezydenta Bytomia, Aldona Mstowska - Wyższa Szkoła Humanistyczno--Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Bytomiu;.prof. dr hab. Małgorzata Muc-Wierzgoń - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach; dr Łukasz Zimnoch - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Bytomiu.