Ogólne informacje z życia Seniorów, zaproszenia do udziału w imprezach kulturalnych, bezpłatnych badaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (instytucje, organizacje i urzędy ...) 


Przeciwdziałając powstawaniu nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, informujemy, iż wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim (tzw. "prywatne") zamieszczony jest na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry.  Więcej informacji uzyskasz na stronie Urzędu Miejskiego Bytomia.

Jednocześnie przypominamy, że w Bytomiu działa MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (MOPR) z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16, który posiada liczne ośrodki pomocy społecznej. W MENU Kontakt / Placówki na terenie Bytomia mamy wykaz Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Bytomiu. 

Co roku lekarze notują w Polsce ok. 2500-3000 nowych zachorowań na czerniaka. Pod względem rosnącej liczby zachorowań to pierwszy z kolei nowotwór u mężczyzn i drugi u kobiet. Akademia Czerniaka została utworzona po to by zmienić te alarmujące statystyki.

ZNAMIĘ ! Znam je ?
Co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

ABCDE czerniaka

Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej przygotowało materiały informacyjno-profilaktyczne. Opracowano sześć krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE o czerniaku oraz plakat i ulotkę: strona1 i strona2
Przewodniczący SKN Onkoma, lek. med. Michał Siwik
Materiały te można przejrzeć na udostępnionym dla nas Dysku Google.

Ankieta UEKUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badanie naukowe dotyczące gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Do udziału w badaniu uczelnia zaprasza osoby w wieku 50-74 lat (pracujące, bezrobotne, będące na rencie lub emeryturze). Osoby chcące wziąć udział w badaniu proszone są o wypełnienie przygotowanej na potrzeby badania ankiety. Jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7 zwróciła się do słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prośbą o podjęcie współpracy w ramach wolontariatu.

piśmie skierowanym do Uniwersytetu, podpisanym przez dyrektora szpitala - dr n. medycznych Andrzeja Tomczyka, przeczytać można takie zdanie: Wolontariuszem szpitala może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarowąć innym, czuje potrzebę pomocy chorym, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, chce reaizować swoje pomysły i poszerzyć swoje możliwości. 

Wszystkie osoby chętne do podjęcia współpracy proszone są o zgłoszenie się do Działu Kadr szpitala (tel. 32 3963232).


Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prowadzi dla osób powyżej 65 roku życia bezpłatne badania równowagi. Badania są wykonywane w IV Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu przy placu gen. Władysława Sikorskiego.

Uzgodnienie terminu i dodatkowe informacje: Michał Tobor tel. 737635362 i Anna Kamieniarz tel. 506475156

fProponujemy zapoznanie się z treścią artykułów:

"Kampania spamerów, która w ostatnich dniach rozprzestrzenia się w komunikatorze Facebook Messenger, przekierowuje użytkowników do złośliwych reklam poprzez fałszywy link wideo". Więcej:

Użytkownicy Facebooka na celowniku oszustów. 

"Użytkownicy portali społecznościowych powinni mieć się na baczności. Hakerzy podejrzane wiadomości wysyłają za pośrednictwem Facebooka. Kliknięcie w link może spowodować automatyczne naliczenie opłaty na telefonie. Więcej:

"Czy to Ty?". Oszuści wysyłają wiadomość na Facebooku 

"Oszuści znaleźli kolejny sposób na wyłudzanie pieniędzy. Tym razem wzięli się za facebookowiczów. Podszywają się za obsługę serwisu i rozsyłają maile, w których informują, że zostałeś usunięty ze znajomych. Podają, że jest możliwość sprawdzenia przez kogo. Osoby, które się nabrały straciły 68 złotych. Nie daj się oszustom!". Więcej:

Nowe oszustwo na Facebooku. „Usuwają ze znajomych”

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ostrzega mieszkańców: złodzieje przedstawiają się jako pracownicy wodociągów!

Jeśli do Państwa drzwi zapukają takie osoby, poprośmy ich o okazanie legitymacji służbowej. 

Wiarygodność tych osób można też zweryfikować w inny sposób. Jeżeli mamy wątpliwości czy osoba ta jest pracownikiem BPK możemy to sprawdzić dzwoniąc pod numery telefonów: 32 39 67 174 lub bezpłatny numer alarmowy 994, a także 32 39 67 124, 32 39 67 190, 32 39 67 188 lub 32 39 67 125. 

Prosimy zgłaszać każdy przypadek podszywania się pod pracowników wodociągów dzwoniąc pod te numery. 

Warto pamiętać, że pracownicy BPK uprawnieni do kontaktu z klientami w ich mieszkaniach posiadają przy sobie legitymację służbową, pisemne upoważnienie do wejścia na teren nieruchomości oraz ubrani się w stroje służbowe, na których znajduje się logo spółki. 

Autor: Katarzyna Nylec (Urząd Miejski w Bytomiu)

Nasze miasto zostało partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom. Stało się tak za sprawą porozumienia pomiędzy krakowskim Stowarzyszeniem Manko a Bytomiem w zakresie aktywizacji seniorów poprzez dystrybucję Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem karty mogą składać wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 14 (parter) w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00, natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00. 
Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora wraz z wykazem firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora oraz formularz zgłoszeniowy dla Uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora” publikowane są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Ogólnopolska Karta Seniora” (menu z lewej strony). Wykaz firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępny jest również na portalu Głos Seniora www.glosseniora.pl w zakładce https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora/

Informacja pochodzi ze strony UM w Bytomiu


W roku 2016 w Ustroniu realizowany był projekt „Dzień dla Zdrowia”. Jednym z jego rezultatów jest film edukacyjny. Nagranie prezentuje cztery bloki tematyczne opracowane dla seniorów, które dotyczą: ziołolecznictwa i naturalnych metod leczenia, dietetyki i zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej oraz psychologii i budowania relacji społecznych. Specjaliści, którzy wzięli udział w projekcie to: lek. med. Krzysztof Błecha z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki z Żywca, lek. med. Beata Pelic-Szeliga – lekarz chorób wewnętrznych, mgr Sylwia Gugała – dietetyk z Instytutu Żywności i Żywienia z Warszawy, mgr Szczepan Spis – psycholog i trener personalny. Dodatkowo dział poświęcony aktywności fizycznej zawiera ćwiczenia dla osób starszych, które bez trudu mogą samodzielnie powtórzyć w domu. Został on przygotowany przez magistra fizjoterapii – Panią Martę Sidzinę.