W Bytomskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku działa Samorząd Słuchaczy.

Organami Samorządu są:

  1. Zebranie Ogólne Słuchaczy

  2. Zarząd Samorządu Słuchaczy

  3. Komisja Rewizyjna


Dyżury członków Zarządu:

  • w sali 032 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Powstańców Śląskich - przed każdym wykładem otwartym
  • w sali kręgielni i bilardu na II piętrze w CH AGORA przy placu Kościuszki - w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 15.00

Rachunek bankowy Samorządu:


właściel rachunku: Samorząd Słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

adres: 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10

numer NIP: 626 2560 401


bank: Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Bytomiu ul. Dworcowa 4

numer rachunku: 63 1090 2011 0000 0001 3714 1836