W Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego złożony został Gminny Program Rewitalizacji (GPR) Bytomia. Prace nad programem trwały rok. GPR to niezbędny dokument do ubiegania się o fundusze w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji /OSI/. Kolejnym etapem będzie ocena dokumentu przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Rozwoju. Pozytywna opinia może skutkować otrzymaniem ponad 400 mln złotych na szeroko pojętą rewitalizację, w tym cześć już w roku 2017.
DSC 9206 cropRoli osób starszych w procesie rewitalizacji Bytomia poświęcona była zorganizowania 16 grudnia 2016 przez Stowarzyszenie SBB konferencja pod hasłem „Profesjonalne Rady Seniorów”. W konferencji  wzięli udział zaproszeni goście, reprezentujący rady seniorów z Chorzowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Sosnowca, Rybnika, Tychów, Wojkowic i oczywiście z Bytomia oraz grupa słichaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Witając przybyłych Zastępca Prezydenta Bytomia Andrzej Panek powiedział: Przygotowując się do odnowy Bytomia, wsłuchujemy się w głosy seniorów, czerpiąc z ich doświadczenia. Miasto to organizm, dlatego tak istotna jest współpraca wszystkich podmiotów. Zapewniam, że będziemy wspierać inicjatywy podejmowane przez bytomskie środowiska seniorskie.

W pierwszej części konferencji Wiceprezes Bytomskiej Agencji Rozwoju - Dariusz Stankiewicz omówił rolę seniorów w dzisiejszym społeczeństwie, ich aktywności w lokalnej społeczności, a także problemy i zadania, jakie stoją przed tą grupą społeczną. Przedstawił także sytuację tej grupy społecznej  w Bytomiu. Zarówno Andrzej Panek, jak i  Dariusz Stankiewicz w swoich wystąpieniach nawiązali do działającego w mieście od jedenastu lat Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie Andrzej Saniewski - Dyrektor Biura, Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w przygotowanej prezentacji przedstawił założenia i działania projektu „Nowa Jakość dla Seniora” realizowanego przez Instytut w celu opracowania rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki senioralnej. Kolejną częścią spotkania była dyskusja panelowa na temat roli i funkcjonowania seniorów w Bytomiu oraz inicjatyw władz miasta i Bytomskiej Rady Seniorów na rzecz poprawy życia starszych mieszkańców miasta. W dyskusji udział wzięli: Andrzej Panek - Z-ca Prezydenta Bytomia, Hildegarda Tyburczyk - Przewodnicząca Bytomskiej Rady Seniorów, Elżbieta Nawrot - członek Bytomskiej Rady Seniorów i Agnieszka Tomaszewska  -  z Działu Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

W drugiej części konferencji przedstawiciele Bytomskiej Rady Seniorów, Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Rad Seniorów z innych śląskich miast wymienili doświadczenia ze swojej dotychczasowej działalności, dyskutowali jak rozwiązywać istotne problemy środowisk seniorskich oraz ustalili zasady przyszłej współpracy.

RK

W relacji wykorzystano materiały ze strony www.bytom.pl. Zobacz zdjęcia w naszej Galerii