W Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Bytomiu-Miechowicach działa Klub Wolontariusza "Maki". Jego celem jest integracja środowiska lokalnego z DPS KOMBATANT i wyzwolenie zachowań altruistycznych dla dobra drugiego człowieka. 

W lipcu bieżącego roku członkowie Klubu rozpoczęli realizację projektu "Integracja międzypokoleniowa w Miechowicach", a pomagają im w tym słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Lucyna Wiatr-Kanda i Adam Bury-Kanda, Gabriela Heuchert, Bronisława Kucza, Alina Kwoka, Blanka Sobiepan, Irena Maziarka, Maria Mrowiec i Teresa Wojdyło.