DSC 0016W piątek 23 września 2016, w sali widowiskowej gościnnego Bytomskiego Centrum Kultury, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17 Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (BUTW), którą tradycyjnie rozpoczęło odśpiewanie, przez uniwersytecki chór, pieśni Gaudeamus igitur.

Uroczystość prowadzili Hildegarda Tyburczyk i Jan Cieplinski (wiceprzewodnicząca i przewodniczący Zarządu Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu). Na wstępie Hildegarda Tyburczyk przywitała wszystkich słuchaczy i zaproszonych gości, po czym oddała głos Ryszardowi Kłakowi - dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (CKU), w ramach którego Uniwersytet działa. Dyrektor Ryszard Kłak wygłosił krótkie przemówienie i oficjalnie ogłosił rozpoczęcie, 11-tego już, nowego roku akademickiego, na Bytomskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W przesłanym na ręce dyrektora CKU liście Senator RP Andrzej Misiołek złożył skuchaczom Uniwersytetu życzenia, aby rozpoczynający się rok akademicki był pełen nowych, interesującyh wyzwań oraz wielu edukacyjnych sukcesów.

Jacek Brzezinka pogratulował obecnym sukcesów osiągniętych w zakończonym roku Jubileuszowym i życzył wytrwania w podejmowanych działaniach. Odczytał także list, marszałka Województwa Śląskiego, Wojciecha Saługi, skierowany do dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu oraz do Zarządu Samorządu Słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wiceprezydent Bytomia Andrzej Panek złożył obecnym życzenia w imieniu władz miasta i przekazał list Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli. W swoim krótkim wystąpieniu powiedział m.in.:

Bytomski Uniwersytet III Wieku jest wspaniałą płaszczyzną do integracji osób starszych, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych znajomości. Cieszę się, że efekty Państwa działalności przekładają się także na wyraźny wzrost aktywności seniorów w życiu społecznym, kulturalnym i lokalnym naszego miasta. Gratuluję Uniwersytetowi jego wspaniałego rozwoju, a całej społeczności uczelnianej życzę wszelkiej pomyślności.

Serdeczne życzenia słuchaczom Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przekazali również delegaci zaprzyjaźnionych UTW w Tarnowskich Górach i Katowicach.

Oprócz już wymienionych gości w uroczystości udział wzięli: prof Jan Drabina (Prezes obchodzącego w 2016 roku 50 lecie działalności Towarzystwa Miłośników Bytomia), członkowie Rady Programowej BUTW - dr Hanna Firganek i dr Małgorzata Olejniczak-Nowakowska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie Jarosław Kowalcze, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM w Bytomiu Anna Panas, współpracująca z BUTW dr Małgorzata Kaganiec, członkowie Bytomskiej Rady Seniorów oraz delegacje UTW w Piekarach Śląskich i UTW w Rybniku.

W czasie uroczystości Ryszard Kłak i Elżbieta Morgoń-Ochman (wicedyrektor CKU) wręczyli byłym i obecnym członkom Zarządu Samorządu Słuchaczy: Stefanii Borkowskiej, Janowi Cieplinskiemu, Helenie Maszczyszyn, Damianowi Mzykowi,  Hildegardzie Tyburczyk i Kazimierzowi Wojtaszkowi listy gratulacyjne z podziękowaniami za trud włożony w rozwój BUTW w minionych 10-latach jego funkcjonowania. List taki skierowali także do nieobecnego Jana Pytla.

Były również podziękowania dla nauczycieli prowadzących zajęcia od początku istnienia uniwersytetu, dla pań: Marty Hawlickiej, Krystyny Baron, Gizeli Sznajder i pana Krzysztofa Bula.

Został wręczony list gratulacyjny naszej wicemistrzyni Polski w Nordic Walking, pani Marii Mrowiec z życzeniami dalszych sukcesów.

Kolejnym punktem Inauguracji było ogłoszenie wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  i wręczenie pamiątkowego dyplomu, biretu i szarfy Studentowi Roku. Za rok akademicki 2015/2016 tytuł ten otrzymała słuchaczka Uniwersytetu i powieściopisarka pani Urszula Jaksik. 

Następnie odbyło się wręczenie, przez wiceprezydenta Bytomia Andrzeja Panka i wicedyrektor CKU Elżbietę Morgoń-Ochman, indeksów dzisięciorgu nowym słuchaczom Uniwersytetu. Łącznie, w rozpoczynającym się roku akademickim, na Bytomskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku "studiować" będzie 580 słuchaczy, w tym ok. 100 nowoprzyjętych.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany Od tarpejskiej skały do UTW wygłosił, współpracujący z uczelnią od samego początku jej działalności, Bogdan Kasprowicz. W czasie wykładu scharakteryzował stosunek rządzących i ogółu społeczeństwa do ludzi starszych na przestrzeni dwóch tysięcy lat; począwszy od czasów starożytnego Rzymu, a skończywszy na czasach współczesnych.

W części artystycznej Inauguracji wystąpili: chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wrzosy jesieni", uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu oraz zespół muzyczno-wokalny "Club Roman-tycznych Serc".

Rok akademicki 2016/17 został rozpoczęty i słuchacze znowu mogą realizować swoje życiowe pasje, rozwijać talenty na wielu płaszczyznach.

Bytomscy seniorzy wiedzą, jak skutecznie działać, reprezentować swoje środowisko oraz skupiać się wokół wspólnych celów, a przy tym doskonale się bawić. 

Życzymy satysfakcji i wielu sukcesów.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć w naszej Galerii.

RK