24 lutego 2017 w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się regionalne spotkanie delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, w którym uczestniczyli: Ewa Tyburczyk i Jan Cieplinski. Omówiono zadania delegatów i regionalną politykę senioralną.

umws20161212 ps tz029Wcześniej w naszym województwie powstał Śląski Zespół OPS - 12 grudnia 2016 odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej śląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 
Krystyna Lewkowicz – przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji wręczyła delegatom legitymacje. Między innymi uzyskali je:

Ewa Tyburczyk - delegowana z Bytomskiej Rady Seniorów,
Jan Ciepliński  -  delegowany z naszego BUTW.

Następne wybrano władze śląskiej delegacji. W czasie spotkania dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożena Borowiec przedstawiła projekt Śląskie dla Seniora oraz założenia polityki senioralnej regionu.

ET&HT