1. Stefania Borkowska,
 2. Danuta Bury,
 3. Zygmunt Ćwiąkała,
 4. Józef Droński,
 5. Elżbieta Hajdy,
 6. Maria Jurzak,
 7. Joanna Kania,
 8. Maria Mróz,
 9. Elżbieta Orłowska-Czaja, 
 10. Marianna Sikora,
 11. Elżbieta Sokalska,
 12. Krystyna Szastok,
 13. Eugenia Świderska,
 14. Jan Wardach.