Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy placu gen. Wł.Sikorskiego. 

Zajęcia prowadzi pan Michał Tobor.

Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy, raz w tygodniu i trwają 45 min.

wtorek 8:00 - 8:45
wtorek 8:55 - 9:40
środa 8:00 - 8:45
środa 8:55 - 9:40
czwartek 13:40 - 14:25
czwartek 14:30 - 15:15

 ZAJĘCIA W ROKU 2016/17

Grupa II w grudniu 2016:

P1090066 tile

P1090080 tile